Deze website is eigendom van Has Food BV, gevestigd op Turfputten 6, 2250 Olen, met ondernemingsnummer BE0799.666.614 (Hierna "Has Food", "wij" of "ons").

Door het gebruik van deze website aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden"). Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u vriendelijk om onze website niet te gebruiken. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

1. Intellectuele eigendom

Deze website bevat afbeeldingen, informatie, tekst, illustraties, artikelen, functionaliteiten en andere beschermde materialen (hierna "Inhoud") die auteursrechtelijk en/of anderszins beschermd zijn. Tenzij anders vermeld, wordt u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht verleend om toegang te krijgen tot en de Inhoud te bekijken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u volledig voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat het uploaden van deze Inhoud naar uw computer u geen eigendomsrechten verleent. Het is strikt verboden om de Inhoud te verspreiden, reproduceren of kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Has Food. Voor verzoeken tot toestemming kunt u contact opnemen via info@hasfood.com.

2. Privacy en Gegevensbescherming

Bij Has Food hechten we grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van uw informatie heeft onze hoogste prioriteit. De gegevens die we verzamelen via het gebruik van deze website worden uitsluitend verwerkt zoals beschreven in ons Privacybeleid. U kunt erop vertrouwen dat we uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in ons beleid voor gegevensbescherming.

3. Aansprakelijkheid

Bij Has Food streven we ernaar om de informatie op onze website actueel en accuraat te houden. We behouden ons echter het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan onze gebruikers. We willen benadrukken dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Als gebruiker begrijpt en stemt u expliciet in met het feit dat Has Food niet aansprakelijk zal zijn voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze website of de informatie die hierop wordt weergegeven. We raden u aan om zelfstandig te verifiëren of de informatie geschikt is voor uw specifieke behoeften voordat u erop vertrouwt.

4. Koppelingen naar Externe Websites

Has Food kan links verschaffen naar websites die beheerd worden door derde partijen. Deze links naar externe websites worden uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden. Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van derde partijen, of die worden beheerd of gecontroleerd door derde partijen, links bevatten naar onze website.

Has Food heeft de inhoud van deze externe websites niet grondig onderzocht en heeft geen controle over de inhoud of andere kenmerken van deze websites. De aanwezigheid van deze links betekent niet dat Has Food de inhoud van deze externe websites goedkeurt of onderschrijft. Het gebruik van deze links is op eigen risico, en Has Food aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze links of het bezoeken van externe websites.

Has Food raadt aan om het privacybeleid, de algemene voorwaarden en het beleid inzake gegevensverwerking van externe websites te raadplegen voordat je deze websites bezoekt of informatie met hen deelt. We benadrukken dat Has Food geen controle heeft over de beveiliging en het privacybeleid van externe websites en raden gebruikers aan om voorzichtig te zijn bij het verstrekken van persoonlijke informatie aan derde partijen.

5. Schadeloosstelling

Door gebruik te maken van onze website stemt u ermee in Has Food te vrijwaren van alle aanspraken van derden en bijbehorende kosten als gevolg van onjuist gebruik van onze website, schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Inhoud.

6. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de jurisdictie van het Belgische rechtssysteem. Door het gebruik van deze website stemt u ermee in dat elke mogelijke juridische claim met betrekking tot uw gebruik van deze website of deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Antwerpen, België.

7. Verschillende clausules

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. Als u vragen, zorgen of klachten heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@hasfood.com of via Has Food BV, Turfputten 6, 2250 Olen.